Autoorienteerumine Eestis

Suur Autoorienteerumise Laupäevak 2017

2. detsembril 2017 Harjumaal

Kavas on ühel päeval kolm võistlust ühes - seikluslik nutiorienteerumine, täpne joonorienteerumine ja päeva lõpetab pimedates oludes kõike välja panna võimaldav valikorienteerumine.

Etappide vaheajal on korraldaja poolt kehakinnitus. Vastu tulles võistlejate soovile, saab etappidel piisavalt ka autost väljas käia!

Offroad-i ja 4x4 teid rajameistrid ei plaani!

Orienteeruv ajakava:

10:00 - kogunemine ja registreerumine
10:30 - tutvustus
11:00 - start nutietapile
13:30 - paus tee ja pirukaga
14:00 - start jooneetapile
16:30 - paus ja supp
17:00 - start valikuetapile
19:30 - tulemused ja auhinnad

Kellele on võistlus mõeldud?

Kõigile huvilistele! Algajad tutvuvad AO eri vormidega ja saavad maitse suhu. Veidi kogenenumad näevad uusi võimalusi ja saavad end proovile panna. Loodame stardis näha ka vanu kalu, kes on aegade jooksul kunagise lemmikala unarusse jätnud - täitsa põnev, kuidas nad uue põlvkonnaga piigid ristavad!

Võistluse korraldus

Parim võistkond selgitatakse välja kolme etappi kokkuvõttes, kus arvesse läheb kolmest kahe parema etapi tulemus. Võrdse punktisumma korral võetakse lisakriteeriumiks joonorienteerumise tulemus. Esimesele kolmele võistkonnale on auhinnaks karikas.

Toetajad on välja pannud erinevaid meeneid ja auhindu.

Võistlus toimub auto- ja motoorienteeruja ning rajameister Tõnu Kraut’i mälestuseks. Autasustamisel antakse üle temanimeline rändkarikas.

Võistlust toetavad ja aitavad korraldada: Hiteh Autokeskus, Streetmoto, Seiklusministeerium, Rajaajaja

 J U H E N D

 1. Ajakava
  1. 20. november - 30 november registreerimine
  2. Laupäeval, 2. detsembril:
   • 10.00 - Lisaregistreerimine
   • 10.30 - Eelinfo
   • 11.00 - Esimese auto start
 2. Info
  1. Võistluse start on Keila Gnoom bistroo eest aadressil Keskväljak 3 Keila.
  2. Võistluse lõpp on kohvikus Kegel Keila raudteejaamas.
  3. Info võistluse kohta gert@3d.ee Gert Silling  või tel 505 3375 Raul Põdersalu
  4. Võistluse kodulehekülg asub aadressil: www.autoorienteerumine.ee
  5. Võistluse juht on Raul Põdersalu
  6. Võistlus toimub auto- ja motoorienteeruja ning rajameister Tõnu Kraut mälestusvõistlusena.
  7. Võistluse eesmärk on tutvustada autoorienteerumist kui spordi- ja huviala ning selle erinevaid võimalusi.
  8. Planeeritav läbisõit on kokku kuni 200km. Osaleda saab A ja B kategooria sõidukiga. Kõik punktid on läbitavad tavalise sõiduautoga!
 3. Võistluse kirjeldus
  1. Võistlus koosneb kolmest lühietapist - nutiorienteerumine, joonorienteerumine ja valikorienteerumine.
  2. Stardijärjekorra määrab korraldaja.
  3. Stardiintervall on 0-1 minutit
 4. Nutiorienteerumine
  1. Võistkond saab oma ettenähtud stardiajal kohtunikult tühja ristsõna, kaardid ja legendid.
  2. Võistkonna ülesandeks on leida ja läbida kõik kontrollpunktid, lahendada ristsõna ja selle vastuse järgi jõuda õigeaegselt lõpppunkti.
  3. Legendides on kirjeldatud 4 võtmepunkti, kust võistleja saab info kontrollpunktide kohta!
  4. Igast kontrollpunktist saab võistleja lüngatäite ristsõnasse, mille lahenduseks on lõpppunkti kood.
  5. Ristsõna lahenduseks on nutiorienteerumise lõpppunkt, kuhu ekipaaž peab jõudma kontrollaja piires!
  6. Etapi läbimiseks ei ole vajalik kõikide kontrollpunktide läbimine, kui võistkond lahendab ristsõna kiiremini.
  7. Etapi paremusjärjestus on lõpppunkti jõudmise järjekord.
  8. Kontrollaja ületamisel võistkond etapi tulemust kirja ei saa.
 5. Joonorienteerumine
  1. Ekipaaž saab võistluskeskuses 1 minut enne ettenähtud stardiaega rajadokumendid ja kontroll-lehe. 
  2. Oma stardiajal stardivad võistlejad SF tähise juurest ilma täiendava märguandeta.
  3. Ekipaaži ülesandeks on:
   - Läbida rajadokumentidel (kaart, legend) kirjeldatud võistlustrass etteantud keskmiste kiirustega;
   - Leida võistlustrassi äärde jäävad kontrollpunktid (ei ole kaardil märgitud) ning märkida kontroll-lehel asuvasse tabelisse nende paroolid;
   - Leida võistlustrassi äärde jäävad maastikukontrollpunktid (märgitud kaardil kollasega) ning märkida kontroll-lehel asuvasse tabelisse nende paroolid;
   - Leida võistlustrassi äärde jäävad fotokontrollpunktid ning märkida kontroll-lehel asuvasse tabelisse nende paroolid;
   - Ajakontrollpunktis fikseerida selle läbimise aeg.
  4. Iga leidmata kontrollpunkt annab võistkonnale 5 karistuspunkti. Iga AKP-sse hilinetud minut annab ekipaažile 1 karistuspunkti. Iga AKP-sse varemjõutud minut annab võistlejale 3 karistuspunkti. 
  5. Etapi paremusjärjestus on võistkondade punktisumma järgi väiksemast suurimani. (Parim on vähim karistuspunkte saanud ekipaaž)
  6. Kontrollaja ületamisel võistkond etapi tulemust kirja ei saa.
 6. Valikorienteerumine
  1. Ekipaaž saab võistluskeskuses 1 minut enne ettenähtud stardiaega rajakaardid, kuhu on kantud KP-de asukohad.
  2. Ettenähtud stardiajast käivitub ekipaaži normaal- ja kontrollaeg.
  3. Võistkonna ülesandeks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult palju preemiapunkte.
  4. KP-d läbitakse vabalt valitud järjekorras.
  5. Iga esmakordselt läbitud KP eest saab preemiapunkte vastavalt KP raskusastmele ja punkti grupile:
   • KP raskusaste 1 (kaardil ring) : 3 preemiapunkti
   • KP raskusaste 2 (kaardil kolmnurk) : 5 preemiapunkti
   • KP raskusaste 3 (kaardil nelinurk): 7 preemiapunkti
   • Vale parooli korral saab võistkond 3-7 karistuspunkti sõltuvalt punkti raskusastmest
  6. Võistlejad peavad sisestama KP-de paroolid Android rakendusse. NB! Paroole saab sisestada kuni 100 meetri kaugusel punktist!
  7. Kõik võistluskaardil olevad teed ja rajad ei pruugi olla autoga läbitavad, mõned võivad asuda eramaadel või olla muul moel tõkestatud. Korraldaja ei võta endale kohustust kõiki selliseid kohti kaardil eraldi märgistada. Kui teele on märgitud punane rist, on sealt läbisõitmine keelatud!
  8. Normaalaja pikkus on 1,5 tundi.
  9. Normaalaja lõppedes käivitub ekipaažile lisaaeg 0,5 tundi, mille kasutamine annab ekipaažile iga minuti eest ühe karistuspunkti.
  10. Võistkonna finišeerimiseks loetakse finiši parooli (F) sisestamist Android rakendusse või kontroll-lehe üleandmise hetke kohtunikule võistluskeskuses kohtunikelaua juures.
  11. Etapp toimub pimedas, seega on kohustuslik helkurvest ja taskulamp.
  12. Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel võistkond etapi tulemust kirja ei saa.
  13. Etapi paremusjärjestus on võistkondade punktisumma järgi suurimast väiksemani.
 7. Võistlusautod, võistlejad, võistlusklassid, varustus
  1. Võistlus toimub ühes arvestusklassis
  2. Võistlussõiduk peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
  3. Võistkonna (ekipaaži) suurus on piiratud sõidukis lubatud sõitjate arvuga, mille juhtimiseks on vajalik A või B kategooria juhiluba.
  4. Arvestust peetakse võistkondade kaupa, võistkonna nime järgi.
  5. Võistkonnal peab olema kirjutusvahend, joonlaud (kaardil distantside mõõtmiseks) ning kell.
  6. Soovitav on sportlik riietus.
  7. Võistlusel on kasutusel Android süsteemi põhine tulemuste arvestamine ja kiiruste kontroll. Seega peab igal osaleval ekipaažil olema autos üks Android opsüsteemi (vähemalt ver. 4.1) kasutav telefon, millel on ka gps suutlikkus ja mobiilse interneti pakett. Telefon peab olema laetud ja vastu pidama terve võistluse jooksul. Vajadusel peab ekipaaž tagama telefoni laadimise võistluse ajal.
 8. Registreerimine ja osavõtumaks
  1. Registreeruda saab täites võistluse koduleheküljel oleva ankeedi hiljemalt 30. novembrini või vabade stardikohtade olemasolul kohapeal enne starti.
  2. Osavõtutasu 10€ võistkonna täiesealise (alates 18a) liikme kohta.
  3. Osavõtutasu maksmine toimub sularahas enne võistluse algust võistluskeskuses kohapeal.
  4. Starti lubatakse kuni 50 võistkonda.
  5. Võistlus toimub, kui eelregistreerunud on vähemalt 20 võistkonda.
 9. Üldised kohustused
  1. Sõidukiga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, jättes võistlusauto kohta (soovitatavalt sisse lülitatud ohutuledega), kus see on teistele liiklejatele hästi nähtav ja ei sega muud liiklust.
  2. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseadust ning muude kehtivate õigusnormide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusauto juht.
  3. Vastavalt liiklusseadusele tuleb pimedal ajal kanda sõidukist väljudes helkurvesti!
  4. Politsei poolt fikseeritud Liiklusseaduse rikkumise tuvastamisel on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.
  5. GPS logi põhjal tuvastatud Liiklusseaduse või korraldaja kehtestatud kiirusepiirangu rikkumise korral on korraldajal õigus võistkond diskvalifitseerida.
  6. KP tähiseid ja muid võistlusvahendeid ei tohi rikkuda ega oma kohalt eemaldada. KP tähise rikkumise või teisaldamise tuvastamise korral on korraldajal õigus võistkond diskvalifitseerida.
  7. Võistlusel kehtib maksimaalse kiiruse piirang 70 km/h
  8. Iga GPS logi põhjal fikseeritud kiiruseületamine -5 punkti iga fikseeritud kiiruse ületamise eest. Kiiruseületamiseks loetakse 10 sekundit üle 70 km/h või 5 sekundit üle selles piirkonnas liiklusmärkidega või kaardil kollase alaga lubatud kiiruse ületamist.
 10. Autasustamine
  1. Parim võistkond selgitatakse välja kolme etappi kokkuvõttes, kus arvesse läheb kolmest kahe parema etapi tulemus.
   Võrdse punktisumma korral võetakse lisakriteeriumiks joonorienteerumise tulemus
  2. Parima tulemuse saavutanud kolme võistkonda autasustatakse karikaga.
  3. Korraldaja ja võistluse toetajad võivad välja panna eriauhindu.
 11. Lisasätted
  1. Kõik käesoleva Juhendi ja Võistlusmäärusega määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.