Järgmine karikasarja võistlus 20. juulil Valgamaal!

Liitu autoorienteerumise uudiskirjaga ja saa teateid võistlustest ja automatka üritustest.

E-mail:

EESTI AUTOORIENTEERUMISE KARIKAS 2016

Õhtune valikorienteerumisvõistlus "Nõiajaht 2016"

30. aprill 2016 Tallinn/Ülemiste

Registreerumine

E-mail

Palun täida kõik väljad korrektsete andmetega! Mittekorrektsed registreerimised kustutatakse!
Tärniga välju avalikult ei kuvata.

Osalejad:

Nr.VõistkondLiikmedSõiduk
1Team SeiklusministerselgubDacia
2Team KonnMatis, ChrisBMW 316
3Team MagicJoosep, Anne-MaiSAAB 9000
4TormselgubSubaru
5TulemõistuskojuUrmas, Marti Lahtine (vbl Golf3)
6AllanSüllaMarti RanneSubaru
7Lux-klass1-mituMB 126
8EloKrislynSMART MCC
9Matis ReimannNadia ReimannLexus
10Gert SillingSitli TsahknaMB ML
11Piilupart ja sõbradTanjaBMW
12Raul PõdersaluArgo Vessmannon
13HondapowerReigo, Rainer, VeikoHonda Ridgeline RTL
14Team SquadAndrus, Kaidi, EllenBMW 316
15Erki LeitaruVaido SalisOpel
16Jüri KukkRanne KukkVW GOLF
17Liina Juttselgubselgub
18Taavi TiitsuMari TiitsuNissan
19Ermi PeetsTeele PeetsJeep
20Simo TalvojaRaiko TalvojaŠkoda
21QratsanikudTOOMAS,AHTOFord

J U H E N D

 1. Ajakava
  1. Pühapäeval 20. märts avaldatakse võistlusjuhend, algab registreerimine.
  2. Kolmapäeval, 20. aprill kell 24.00 lõpeb madalama tariifiga registreerimine.
  3. Laupäeval, 30. aprilll:
   • 16.00 - 16.30. - Dokumentide kontroll, lisaregistreerimine
   • 16.30 - 16.45 - Eelinfo
   • 17.00 - Esimese auto start
   • 20.00 - Autasustamine
  4. Võistlus on “Eesti 2016. a. autoorienteerumise karikasarja” kolmas etapp.
 2. Aeg ja Koht
  1. Võistlus toimub laupäeval, 30. aprillil 2016.a. Tallinna linnas üldiseks liikluseks avatud teedel.
  2. Võistluskeskus, võistluse start ja finiš asuvad Lasnamäe Maksimarketi parklas aadressil: J.Smuuli tee 43.
  3. Info võistluse kohta tel. 5226895 Joonas Väärtnõu või e-mailil Joonas@seiklusministeerium.ee
  4. Võistluse kodulehekülg ja registreerimine asub aadressil: www.autoorienteerumine.ee
 3. Korraldaja
  1. Võistluse korraldaja on Seiklusministeerium OÜ
  2. Võistluse juht Joonas Väärtnõu.
  3. Trass Joonas Väärtnõu.
  4. Tulemused Joonas Väärtnõu.
 4. Määrang
  1. Võistluse liik – valikorienteerumine.
  2. Võistlus viiakse läbi käesoleva juhendi järgi.
 5. Võistluse kirjeldus
  1. Stardijärjekorra määrab korraldaja vahetult enne võistlust kohapeal.
  2. Stardiintervall 1 - 2 minutit. Täpne intervall sõltub osalejate arvust ja avalikustatakse kohapeal.
  3. Ekipaaž saab oma ettenähtud stardiajal kohtunikult võistlusdokumendid(Kontrollleht ja A3 formaadis rajakaart), kuhu on kantud KP-de asukohad.
  4. Ettenähtud stardiajast käivitub ekipaaži kontrollaeg.
  5. Ekipaaži ülesandeks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult palju preemiapunkte.
  6. KP-d läbitakse vabalt valitud järjekorras. Iga punkti väärtus on 3 punkti.
  7. Võistlejad peavad fikseerima KP-de läbimise autoorienteerumise Äpiga ja kirjutama punktist leitud tähe kontrolllehe vastavassse lahtrisse.
  8. Kõik võistluskaardil olevad teed ja rajad ei pruugi olla autoga läbitavad, mõned võivad asuda eramaadel või olla muul moel tõkestatud. Korraldaja ei võta endale kohustust kõiki selliseid kohti kaardil eraldi märgistada.
  9. Punkti fikseerimiseks peab võistkond oma AO äpiga seadmega jõudma punktile lähemale kui 100 m. Kaugemal olles punkti sisestada ei saa ja punkt on mitte aktiivne.  
  10. Normaalaja pikkus on 1,5 tundi
  11. Normaalaja lõppedes käivitub ekipaažile lisaaeg, mille kasutamine annab ekipaažile -1 karistuspunkti iga kasutatud minuti eest. Lisaaja pikkus on 30-60 minutit. Lõpliku lisaaja pikkuse täpsustab korraldaja kohapeal vahetult enne võistlust.
  12. Ekipaaži finisheerimiseks loetakse kontrolllehe üle andmist võistluse korraldajale.
  13. Igas KP-s asub kollane aerosooliga märgitud täht kõrgusega 20 cm. 
  14. Võistluse kaardiks on Maaameti Eesti põhikaart mõõtkavas 1:10000. Kaart on A3 formaadis. Kaardi näidis on saadaval siit: www.seiklusministeerium.ee/public/kaardi_naidis.gif
 6. Võistlusautod, võistlejad, võistlusklassid, varustus
  1. Võistlus viiakse läbi käesoleva juhendi järgi.
  2. Võistelda on lubatud sõidukiga, mille juhtimiseks on vajalik B-kategooria juhiluba.
  3. Võistlussõiduk peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
  4. Võistlusklasse on 2 ja mõlemas peetakse eraldi Eesti AO Karikasarja arvestust.
   - A ehk sportklass, milles osalevad kaheliikmelised ekipaažid koos liiklusvahendiga, mille juhtimiseks on vajalik B kategooria juhiluba.
   - V ehk vabaklass, milles osalevate võistkondade suurus on piiratud sõidukis lubatud sõitjate arvuga, mille juhtimiseks on vajalik A või B kategooria juhiluba.
  5. Mõlemas võistlusklassis peetakse eraldi arvestust.
  6. A klassis on keelatud kasutada asukohta ja kaarti kuvavaid elektroonilisi seadmeid (GPS, nutitelefon jms).
  7. A klassis peetakse arvestust individuaalselt (pilootidele ja kaardilugejatele eraldi), V klassis peetakse arvestust võistkondade kaupa, võistkonna nime järgi.
  8. V klassi võistkonnas peab vähemalt üks isik osalema kõigil võistkonna osaletud etappidel
  9. Ekipaažil peab olema android süsteemiga nutitelefon/tahvelarvuti koos seadmesse laetud AO Äpiga, kirjutusvahend, joonlaud (kaardil distantside mõõtmiseks), taskulamp ning kell.
  10. Soovitav on sportlik riietus. Tagamaks võitlejate ohutus, peavad võistlejad kasutama väljaspool sõidukit liigeldes helkurvesti.
  11. Võistlusel on kasutusel AO Äpp. Äpi saab allalaadida korraldaja poolt antud lingilt vahetult enne võistlust. Nutiseade - Telefon/Tahvelarvuti peab olema laetud ja vastu pidama terve võistluse jooksul. Vajadusel peab ekipaaž tagama telefoni laadimise võistluse ajal. Seadme aku tühjenemises tingitud probleemid/puudu jäävad KP-d on iga tiimi enda probleem.
 7. Registreerimine ja osavõtumaks
  1. Registreeruda saab täites võistluse koduleheküljel oleva ankeedi või vabade stardikohtade olemasolul kohapeal enne starti.
  2. Osavõtutasu (ekipaaži kohta):
   • registreerunud kuni 20.04.2016 23:59  10 eurot iga tiimi liige.
   • registreerunud alates 21.04.2016 ja kohapeal enne starti 15 eurot iga tiimi liige.
  3. Osavõtutasu maksmine toimub sularahas enne võistluse algust võistluskeskuses kohapeal.
  4. Starti lubatakse kuni 60 ekipaaži; võistlus toimub kui stardis on vähemalt 12 ekipaaži.
 8. Üldised kohustused
  1. Autoga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, jättes võistlusauto kohta (soovitatavalt sisse lülitatud ohutuledega), kus see on nähtav ja ei sega muud liiklust.
  2. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseadust ning muude kehtivate õigusnormide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusauto juht.
  3. Võistlejad on kohustatud täitma kohtunike korraldusi. Kohtunike korralduste mittetäitmise korral on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.
  4. Võistluse käigus on võistlusauto hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.
  5. Politsei poolt fikseeritud Liiklusseaduse rikkumise tuvastamisel on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.
  6. Karikasarja korraldajal on õigus paigaldada võistlusautodesse GPS seade, mis salvestab võistlusauto teekonna ja kiiruse.
  7. Korraldaja poolt antud või paigaldatud GPS seade peab asuma kogu võistluse vältel korraldaja poolt määratud kohal. Seda ei tohi katta ega varjata mistahes esemetega, välja lülitada, ega rikkuda.
  8. Võistluse korraldajal on õigus kehtestada võistlusalal kiirusepiiranguid. Kiirusepiirangud märgitakse kaardile kaardi taustast selgelt eristuvate viirutatud aladena. Vastavates alades lubatud maksimaalsed kiirused on antud kaardi legendis.
  9. GPS logi põhjal tuvastatud Liiklusseaduse või korraldaja kehtestatud kiirusepiirangu rikkumise korral on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.
  10. KP tähiseid ei tohi rikkuda ega oma kohalt eemaldada. KP tähise rikkumise või teisaldamise tuvastamise korral on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida. Võistluse korraldajat tuleb esimesel võimalusel teavitada rikutud või puuduvast KP tähisest
  11. Võistlusel kehtib üldine kiirusepiirang 55 km/h.
  12. Korraldajal on õigus GPS logi järgi tuvastada LE järgne või kaardile kantud kiirusepiirangu ületamine ja selle korral määrata trahv -5 punkti iga fikseeritud kiiruse ületamise eest.
 9. Tulemuste arvestamine
  1. KP loetakse läbituks tähe märkmisel AO Äpiga ja äpi mitte toimimisel kontrolllehe lahtris õige tähe olemasolul.
  2. Iga läbitud KP eest saab 3 preemiapunkti.
  3. Karistused ja karistuspunktid (ktp): Lisaaja iga minuti kasutamine - 1 ktp iga 1 täisminuti eest.
  4. Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel ekipaaž diskvalifitseeritakse.
  5. Iga gps logi põhjal fikseeritud kiiruseületamine (10 sekundit üle 60 km/h.), annab 5 karistuspunkti.
 10. Autasustamine
  1. Mõlema klassi 3 parema ekipaaži liikmeid autasustatakse meenega.
  2. Korraldaja ja võistluse toetajad võivad välja panna eriauhindu.
 11. Lisasätted
  1. Kõik käesoleva Juhendi ja Võistlusmäärusega määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.
  2. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas ja kohas.