Liitu autoorienteerumise uudiskirjaga ja saa teateid võistlustest ja automatka üritustest.

E-mail:

Registreerumine

E-mail

Palun täida kõik väljad korrektsete andmetega! Mittekorrektsed registreerimised kustutatakse!
Tärniga välju avalikult ei kuvata.

Saku õunad

Nr.VõistkondLiikmedSõiduk
1AllveelaevnikudRaul, Jan

Saku õunad 2022

08. oktoober 2022 Harjumaal

 


J U H E N D

 1. Ajakava
  1. 19. septembril - 07. oktoobril registreerimine
  2. Laupäeval, 08. oktoobril:
   • 11.00 - Lisaregistreerimine
   • 11.45 - Eelinfo
   • 12.00 - Esimese auto start
 2. Info
  1. Võistluse start on Saku raudteejaamas
  2. Võistluse lõpp on täpsustamisel ja antakse teada eelinfos.
  3. Info võistluse kohta tel +372 56656131 Ermi Peets
  4. Võistluse kodulehekülg asub aadressil: www.autoorienteerumine.ee
  5. Võistluse juht on Ermi Peets
  6. Osaleda saab A ja B kategooria sõidukiga. Kõik punktid on läbitavad tavalise sõiduautoga!
 3. Võistluse kirjeldus
  1. Võistkond saab oma ettenähtud stardiajal kohtunikult kaardid ja legendid.
  2. Võistkonna ülesandeks on leida ja läbida kõik kontrollpunktid.
  3. Ettenähtud stardiajast käivitub ekipaaži normaal- ja kontrollaeg.
  4. Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel võistkond diskvalifitseeritakse.
  5. KP-d läbitakse vabalt valitud järjekorras.
  6. Iga esmakordselt läbitud KP eest saab preemiapunkte vastavalt KP raskusastmele ja punkti grupile:
   • KP raskusaste 1 (kaardil ring) : 3 preemiapunkti
   • KP raskusaste 2 (kaardil kolmnurk) : 5 preemiapunkti
   • KP raskusaste 3 (kaardil nelinurk) : 7 preemiapunkti
  7. Karistused ja karistuspunktid (ktp):
   • Lisaaja 30 minuti kasutamine – 1 ktp iga täisminuti eest.
  8. Stardijärjekorra määrab korraldaja.
  9. Stardiintervall on 1-3 minutit
  10. Võistlejad peavad sisestama KP-de paroolid Nutilogi rakendusse.
  11. Kõik võistluskaardil olevad teed ja rajad ei pruugi olla autoga läbitavad, mõned võivad asuda eramaadel või olla muul moel tõkestatud. Korraldaja ei võta endale kohustust kõiki selliseid kohti kaardil eraldi märgistada. Kui teele on märgitud punane rist, on sealt läbisõitmine keelatud!
  12. Normaalaja pikkus on 2,5 tundi.
  13. Normaalaja lõppedes käivitub ekipaažile lisaaeg 0,5 tundi.
  14. Võistkonna finišeerimiseks loetakse finiši parooli sisestamist Nutilogi rakendusse või kontroll-lehe üleandmise hetke kohtunikule võistluskeskuses kohtunikelaua juures.
  15. Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel võistkond etapi tulemust kirja ei saa.
  16. Etapi paremusjärjestus on võistkondade punktisumma järgi suurimast väiksemani.
 4. Võistlusautod, võistlejad, võistlusklassid, varustus
  1. Võistlus toimub ühes arvestusklassis
  2. Võistlussõiduk peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
  3. Võistkonna (ekipaaži) suurus on piiratud sõidukis lubatud sõitjate arvuga, mille juhtimiseks on vajalik A või B kategooria juhiluba.
  4. Arvestust peetakse võistkondade kaupa, võistkonna nime järgi.
  5. Võistkonnal peab olema kirjutusvahend, joonlaud (kaardil distantside mõõtmiseks) ning kell.
  6. Soovitav on sportlik riietus.
 5. Registreerimine ja osavõtumaks
  1. Registreeruda saab täites võistluse koduleheküljel oleva ankeedi hiljemalt 7. oktoobrini või vabade stardikohtade olemasolul kohapeal enne starti.
  2. Osavõtutasu 20€ võistkonna kohta. A katekooria liiklusvahendiga on soodustus -50%
  3. Osavõtutasu maksmine toimub sularahas enne võistluse algust võistluskeskuses kohapeal.
  4. Starti lubatakse kuni 50 võistkonda.
  5. Võistlus toimub, kui eelregistreerunud on vähemalt 5 võistkonda.
 6. Üldised kohustused
  1. Sõidukiga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, jättes võistlusauto kohta (soovitatavalt sisse lülitatud ohutuledega), kus see on teistele liiklejatele hästi nähtav ja ei sega muud liiklust.
  2. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseadust ning muude kehtivate õigusnormide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusauto juht.
  3. Politsei poolt fikseeritud Liiklusseaduse rikkumise tuvastamisel on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.
  4. GPS logi põhjal tuvastatud Liiklusseaduse või korraldaja kehtestatud kiirusepiirangu rikkumise korral on korraldajal õigus võistkond diskvalifitseerida.
  5. KP tähiseid ja muid võistlusvahendeid ei tohi rikkuda ega oma kohalt eemaldada. KP tähise rikkumise või teisaldamise tuvastamise korral on korraldajal õigus võistkond diskvalifitseerida. Lisaks võib korraldaja rakendada kaardil kollase alaga lisa kiirus piiranguid.
  6. Võistlusel kehtib maksimaalse kiiruse piirang 70 km/h või vastavalt liikluskorraldus vahenditele
  7. Iga GPS logi põhjal fikseeritud kiiruseületamist trahvitakse -5 punktiga.
 7. Autasustamine
  1. Parima ekipaaži liikmeid autasustatakse meenega.
  2. Korraldaja ja võistluse toetajad võivad välja panna eriauhindu.
 8. Lisasätted
  1. Kõik käesoleva Juhendi ja Võistlusmäärusega määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.