Liitu autoorienteerumise uudiskirjaga ja saa teateid võistlustest ja automatka üritustest.

E-mail:

Registreerumine

E-mail

Palun täida kõik väljad korrektsete andmetega! Mittekorrektsed registreerimised kustutatakse!
Tärniga välju avalikult ei kuvata.

Mardisõit

Nr.VõistkondLiikmedSõiduk
1Bernard strikes again2AO
2EksinudTaavi, IljarAO
3Wild Violent Vegans Madis, MargusAO
4Rootsi pensionäridJoosep, Enrico, OttomarAO
5PraaliMarti, AndresAO
6MulGidEneli, Geido, +/-AO
7MegaKalluridKristmo, Kertu, Ron ( 2,7a) ja JakoAO
8Team Hollywood Allan , karu , Pups , FriidaH
9FREYDOliver, Mirjam, Viktoria, Kaisa, Werner, MonikaAO
10JürikadRaigo, Kristina, Marcus, AndreasH
11SiilLauri ja HelenAO
12MetsakutsuVillo, TiinaH
13MaitliisMaido, Markus, Laura-LiisAO
14KuuvarjutusAgnes, Roosi ja loodetavasti kergi veel!H
15QRatsanikudToomas . Tiit.AO
16NaksirallidÜlle, Atso, Maimu, Rainer, SiretAO
17RISK3 Kati, Laura Marie, JanekAO
18UnimütsidHannes Kristel Kristo AO
19Version 1, Version 2H

Hiteh Mardisõit 2021 legendaarse kaardimeistri Tõnu Kraut mälestuseks

 

J U H E N D

1.     Aeg ja Koht

1.     Võistlus toimub laupäeval 13.11.2021.a. Harjumaal, Lääne-Harju ja Saue valla avalikel teedel.

2.    Võistluse stardi- ja finišikoht on Tabasalu kardiraja parkimisplatsil http://www.kardirada.ee/)

3.    Võistluse kodulehekülg asub aadressil: www.autoorienteerumine.ee  

4.    Info võistluse kohta tel. 5053375 Raul Põdersalu või e-mailil raul@hiteh.ee

2.    Ajakava

1.     Kolmapäeval 03.11.2021 avaldatakse võistlusjuhend, algab eelregistreerimine

2.    Võistlus toimub laupäeval 13.11.2021

§  11.00 – 11.40 Kogunemine, vabade kohtade olemasolul lisaregistreerimine

§  11.40 - 11.55 - Eelinfo

§  12.00 - Esimese auto start

3.    Korraldaja

1.     Võistluse korraldaja ja juht on Raul Põdersalu. Tel. 5053375; raul@hiteh.ee

2.    Trass Raul Põdersalu, Argo Vessmann

3.    Tulemused Nutilogi OÜ

4.    Määrang

1.     Võistluse liik – kombineeritud orienteerumine: päevane valikorienteerumine koos joonorienteerumise elementidega

2.    Võistlus on korraldatud legendaarse rajameistri Tõnu Kraut mälestuseks.

5.    Võistluse kirjeldus

1.     Võistluse formaadiks on päevasel ajal korraldatav valikorienteerumine, milles on joonorienteerumise elemente.

2.    Stardijärjekord määratakse vastavalt registreerimise järjekorrale.

3.    Stardiintervall 1-2 minutit, mille määrab sõitluse juht vahetult enne esimese võistlusauto starti

4.    Ekipaaž saab oma ettenähtud stardiajal kohtunikult võistlusdokumendid, muu hulgas rajakaardid, kuhu on kantud KP-de asukohad.

5.    Ettenähtud stardiajast käivitub ekipaaži normaal- ja kontrollaeg.

6.    Ekipaaži ülesandeks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult palju preemiapunkte.

7.    KP-d läbitakse vabalt valitud järjekorras, iga esmakordselt läbitud KP annab ekipaažile preemiapunkte vastavalt paigalduse raskusastmele.

8.    Võistlejad peavad üles märkima läbitud KP-de paroolid.

9.    Kõik võistluskaardil olevad teed ja rajad ei pruugi olla autoga läbitavad, mõned võivad asuda eramaadel või olla muul moel tõkestatud. Korraldaja ei võta endale kohustust kõiki selliseid kohti kaardil eraldi märgistada.

10. Normaalaja pikkus on 2,5 tundi.

11.   Normaalaja lõppedes käivitub ekipaažile lisaaeg, mille pikkus on 30 min, Iga lisaaja minuti kasutamine annab ekipaažile ühe karistuspunkti.

12.  Ekipaaži finišeerimiseks loetakse kontroll-lehe üleandmise hetke kohtunikule

13.  Arvestuslik läbisõit võistlusel ca 100-150 km.

6.    Võistlusautod, võistlejad, võistlusklassid, varustus

1.     Võistelda on lubatud sõidukiga, mille juhtimiseks on vajalik A või B-kategooria juhiluba.

2.    Võistlussõiduk peab vastama teeliikluses osalevatele sõidukitele kehtestatud nõuetele.

3.    Võistlejate arv sõidukis on piiratud sõiduki istekohtade arvuga.

4.    Soovitav on selga panna sportlik riietus

5.    Võistlusel on kasutusel Android ning Apple süsteemi põhine tulemuste arvestamine ja kiiruste kontroll. Seega peab igal osaleval ekipaažil olema autos üks nutitelefon, millel on ka GPS suutlikkus. Telefon peab olema laetud ja vastu pidama terve võistluse jooksul. Vajadusel peab ekipaaž tagama telefoni laadimise võistluse ajal.

7.    Registreerimine ja osavõtumaks

1.     Registreeruda saab täites võistluse koduleheküljel oleva ankeedi või vabade stardikohtade olemasolul kohapeal enne starti.

2.    Starti lubatakse kuni 40 ekipaaži.

3.    Osavõtutasu puudub. Võistlejad võivad kohapeal teha korraldajate kulude katmiseks rahalisi annetusi.

8.    Üldised kohustused

1.     Sõidukiga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, jättes võistlusauto kohta (sisse lülitatud ohutuledega), kus see on teistele liiklejatele hästi nähtav ja ei sega muud liiklust.

2.    Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseadust ning muude kehtivate õigusnormide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusauto juht.

3.    Võistlejad on kohustatud täitma kohtunike seaduslikke korraldusi. Kohtunike korralduste mittetäitmise korral on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.

4.    Võistluse käigus on võistlusauto hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.

5.    GPS seade (nutitelefon) peab asuma kogu võistluse vältel kohas, kus on tagatud GPS ja mobiilse andmeside levi. Seda ei tohi katta ega varjata mistahes esemetega, välja lülitada, ega rikkuda.

6.    KP tähiseid ei tohi rikkuda ega oma kohalt eemaldada.

7.    Lubatud sõidukiirused: Võistlussõiduki juht jälgib antud teelõigul lubatud sõidukiirust.

9.    Tulemuste arvestamine

1.     KP loetakse läbituks kui ekipaaži kontroll-lehe vastavasse lahtrisse on kirjutatud õige parool või sisestatud nutitelefoni rakendusse õige tähis.

2.    Iga läbitud KP eest saab preemiapunkte vastavalt KP raskusastmele ja punkti grupile:

§  KP raskusaste 1: 3 preemiapunkti

§  KP raskusaste 2: 5 preemiapunkti

§  KP raskusaste 3: 7 preemiapunkti

3.    Karistused ja karistuspunktid (ktp):

§  Lisaaja iga minuti kasutamine 1 kp.

4.    Loetamatu parooli korral loetakse KP mitteläbituks.

5.    Vale parooli korral saab võistkond 3-7 karistuspunkti sõltuvalt punkti raskusastmest

6.    Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel ekipaaž tulemust kirja ei saa.

7.    Iga GPS logi põhjal fikseeritud kiiruseületamine -5 punkti iga fikseeritud kiiruse ületamise eest. Kiiruseületamiseks loetakse 5 sekundit üle 92 km/h või 10 sekundit üle lubatud piirkiiruse.

10. Autasustamine

1.     Võistluse kolme parimat ekipaaži autasustatakse meenega.

2.    Korraldaja ja võistluse toetajad võivad välja panna eriauhindu.

3.    Pärast võistlust kuulutatakse välja Tõnu Kraut nimelise rändkarika laureaat.

 

11.   Lisasätted

1.     Kõik käesoleva Juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.

2.    Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas ja kohas.