Järgmine karikasarja võistlus 25. septembril Harjumaal!

Juhend ja registreerumine

Liitu autoorienteerumise uudiskirjaga ja saa teateid võistlustest ja automatka üritustest.

E-mail:

Registreerumine

E-mail

Palun täida kõik väljad korrektsete andmetega! Mittekorrektsed registreerimised kustutatakse!
Tärniga välju avalikult ei kuvata.

Sügisball

Nr.VõistkondLiikmedKlassSõiduk
1Bernard strikes againHeldor, Ove, Sirli, GertAO
2PraaliMarti, AndresAO

Juhend

1. Ajakava

1. Laupäeval, 25. september:

  • 16.00 - 16.40. - Lisaregistreerimine
  • 16.40 - 16.55 - Eelinfo
  • 17.00 - Esimese auto start

2. Info

1. Stardi- ja finišikoht on Urgel, Circke K bensiinijaama juures parkimisplatsil.

2. Info võistluse kohta Ermi Peets, tel: 56656131

3. Võistluse kodulehekülg asub aadressil: www.autoorienteerumine.ee

4. Võistluse korraldaja on Ermi Peets, tel: 56656131

3. Võistluse kirjeldus

1. Stardiintervall 1 minut, stardijärjekorra määrab võistluse juht.

2. Võistkond saab oma ettenähtud stardiajal kohtunikult rajakaardid.

3. KP-d läbitakse vabalt valitud järjekorras, KP mitmekordse läbimise eest lisapunkte ei anta

4. Võistlejad peavad valima Android rakenduses KP küsimusele õige vastuse 3 variandi hulgast

5. Normaalaja pikkus on 2,5 tundi.

6. Normaalaja lõppedes käivitub ekipaažile lisaaeg, mille kasutamine annab ekipaažile karistuspunkte. Lisaaja pikkus on 0,5 + 0,5 tundi.

7. Arvestuslik läbisõit võistlusel ca 150 km.

4. Võistlusautod, võistlejad, varustus

1. Võistlus toimub ühes klassis, võistkondade suurus on piiratud sõidukis lubatud sõitjate arvuga, mille juhtimiseks on vajalik A, B või C kategooria juhiluba.

2. Arvestust peetakse võistkondade kaupa, võistkonna nime järgi.

3. Kasutusel on mobiiltelefoni põhine tulemuste arvestamine ja kiiruste kontroll. Igal ekipaažil peab olema autos üks Android (vähemalt ver. 4.1) või iOS opsüsteemi telefon, millel on GPS suutlikkus. Telefon peab olema laetud ja vastu pidama terve võistluse jooksul. Vajadusel peab ekipaaž tagama telefoni laadimise võistluse ajal.

5. Registreerimine ja osavõtumaks

1. Registreeruda saab täites võistluse koduleheküljel oleva ankeedi hiljemalt 24. septembril või vabade stardikohtade olemasolul kohapeal enne starti.

2. Osavõtutasu 20€ võistkonna kohta

3. Osavõtutasu maksmine toimub sularahas enne võistluse algust võistluskeskuses kohapeal.

6. Üldised kohustused

1. Sõidukiga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, jättes võistlusauto kohta (soovitatavalt sisse lülitatud ohutuledega), kus see on teistele liiklejatele hästi nähtav ja ei sega muud liiklust.

2. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseadust ning muude kehtivate õigusnormide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusauto juht.

3. Vastavalt liiklusseadusele kannavad sõidukist väljuvad võitlejad helkurvesti.

4. Võistluse korraldajal on õigus kehtestada võistlusalal kiirusepiiranguid. Kiirusepiirangud märgitakse kaardile kollaste aladena.

7. Tulemuste arvestamine

1. Iga läbitud KP eest saab punkte vastavalt KP raskusastmele:

  • KP raskusaste 1: 3 punkti
  • KP raskusaste 2: 5 punkti
  • KP raskusaste 3: 7 punkti

2. Karistused ja karistuspunktid (ktp):

  • Esimese lisaaja kasutamine – 1 ktp iga 2 täisminuti eest. Teise lisaaja kasutamine – 1 ktp iga täisminuti eest.

3. Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel võistkond diskvalifitseeritakse.

4. Iga GPS logi põhjal fikseeritud kiiruseületamine -5 punkti iga fikseeritud kiiruse ületamise eest. Kiiruseületamiseks loetakse 10 sekundit üle 70 km/h või 10 sekundit üle selles piirkonnas liiklusmärkidega lubatud kiiruse ületamist.

8. Lisasätted

1. Kõik käesoleva Juhendi ja Võistlusmäärusega määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.