Järgmine karikasarja võistlus 1. mail Järvamaal!

Juhend ja registreerumine

Liitu autoorienteerumise uudiskirjaga ja saa teateid võistlustest ja automatka üritustest.

E-mail:

Registreerumine

E-mail

Palun täida kõik väljad korrektsete andmetega! Mittekorrektsed registreerimised kustutatakse!
Tärniga välju avalikult ei kuvata.

Talgusõit

Nr.VõistkondLiikmedKlassSõiduk
1KKKR2+2H
2OtsaInga, Janar, Astrid, RihoH
3PraaliMarti, AndresAO
4MulGidEneli, Geido, HeinoAO
5EKKMEpp, Keiu, Kats, MariiAO
6LibekalaTeele, ErmiAO
7OHHelen, OttomarAO
8Bernard strikes againHeldor, Ove, Sirli, GertAO
9MetskassidIljar, JohanAO
10SquadAndrus, KaidiAO
11AllveelaevnikudRaul, ArgoAO
12Canis LupusEvely, Anti, LucasH
13SõpruskondMadis Tamm, Taavi Vilipõld, Jaan Kirsipuu, Priit PunapartAO


"Talgusõit"

01.05.2021. a. Järvamaal

1.   Ajakava

1.   Neljapäeval, 22.04.2021. a. avaldatakse ürituse juhend, algab registreerimine

2.   Registreerimine lõppeb reedel, 30. aprillil kell 12.00 p.m. Peale seda on kokkuleppel korraldajaga võimalik ka lisaregistreerimine

3.   Laupäeval, 1. mail:

11.00 ­ 11.30 ­ Kogunemine

11.40 ­ 11.55 ­ Eelinfo

12.00 ­ Esimese seltskonna start

16:30 ­ Ürituse lõpetamine, tunnustamine ja tänusõnad korraldajalt

2.   Aeg ja koht

1.   Üritus toimub 1. mail 2021. a. Järvamaa teedel

2.   Stardi asukoht on Aravete Meie poe parkla

3.   Korraldaja

1.   Ürituse korraldaja ja juht on Heiko Eesalu tel. heikoeesalu@gmail.com, tel. 5240848

2.   Trass Heiko Eesalu, Jaanus Moorits

3.   Tulemused Argo Vessmann

4.   Määrang

1.   Ürituse liik päevane valikorienteerumine

2.   Võistlus viiakse läbi käesoleva juhendi põhjal

5.   Ürituse kirjeldus

1.   Stardiintervall 1­ - 2 minutit, mille määrab ürituse juht vahetult enne starti

2.   Stardijärjekorra määrab korraldaja

3.   Ettenähtud stardiajast käivitub normaal­ ja kontrollaeg

4.   Ekipaaž saab oma ettenähtud stardiajal kohtunikult rajakaardid, kuhu on kantud võitlusalal asuvate kontroll­punktide asukohad

5.   Ekipaaži ülesandeks on kontrollaja jooksul kontroll-punktide läbimisega koguda võimalikult palju  preemiapunkte

6.   KP­d läbitakse vabalt valitud järjekorras, iga läbitud kontrollpunkt annab seltskonnale preemiapunkte vastavalt selle paigalduse raskusastmele.

7.   Seltskonna liikmed peavad märkima läbitud KP­de paroolid kaasasoleva nutiseadme vastavasse äppi

8.   Kõik kaardil olevad teed ja rajad ei pruugi olla autoga läbitavad, mõned võivad asuda eramaadel või olla muul moel tõkestatud. Korraldaja ei võta endale kohustust kõiki selliseid kohti kaardil eraldi märgistada.

9.      Normaalaja pikkus on 2,5 tundi

10.   Normaalaja lõppedes käivitub ekipaažile lisaaeg, mille kasutamine annab seltskonnale karistuspunkte. Lisaaja pikkus on 0,5 + 0,5 + 0,5, kokku 1,5 tundi.

11.   Ürituse ametlik aeg on Eesti aeg, aega arvestatakse tundides ja täisminutites.

12.   Arvestuslik läbisõit võistlusel ca 100 - 200 km.

13.   Korraldaja võib rajal osalejatele anda lisaülesandeid, mille täitmise eest saab lisapunkte

6.   Autod, osalejad, varustus

1.   Üritusel oselada on lubatud sõidukiga, mille juhtimiseks on vajalik A/B­ kategooria juhiluba.

2.   Sõiduk peab vastama liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.

3.   Seltskonnal on soovitav kaasa võtta kirjutusvahend, joonlaud (kaardil distantside mõõtmiseks) ning kell. Lubatud on igasugused mõõtmisvahendid GPS seade, sekstant, lükati jms.

4.   Soovitav on sportlik riietus.

5.   Üritusel on kasutusel nutitelefonidel põhinev tulemuste arvestamine ja kiiruste kontroll. Seega peab igal osaleval seltskonnal olema autos üks iPhone või Android telefon. Telefon peab olema laetud ja vastu pidama kogu ürituse jooksul, vajadusel võib telefoni autos laadida

7.   Registreerimine ja tasu

1.   Tasu üritusel osalemise eest on sõltuvalt liikmete arvule võistkonnas 10 EUR iga võistkonna liikme kohta

2.   Registreeruda saab www.autoorienteerumine.ee kodulehel

3.   Starti lubatakse kuni 40 võitkonda

8.   Üldised kohustused

1.   Kõik üritusel osalejad peavad kinni kehtivatest tervisekaitse nõuetest.

2.   Sõidukiga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, jättes auto kohta (soovitatavalt sisse lülitatud ohutuledega), kus see on teistele liiklejatele hästi nähtav ja ei sega muud liiklust.

3.   Osalejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma liiklusseadust ning muude kehtivate õigusnormide nõudeid.

4.   Võistluse käigus on lubatud auto hooldamine, remont ja tankimine

5.   Võistluse korraldajal on õigus kehtestada võistlusalal kiirusepiiranguid. Kiirusepiirangud märgitakse kaardile kaardi taustast selgelt eristuvate viirutatud aladena. Vastavates alades lubatud maksimaalsed kiirused on antud kaardi legendis.

9. Tulemuste arvestamine

1.   KP loetakse läbituks kui vastavasse äppi on kirjutatud õige tähis

2.    Iga läbitud KP eest saab preemiapunkte vastavalt KP raskusastmele ja punkti grupile: KP raskusaste 1: 3 preemiapunkti

KP raskusaste 2: 5 preemiapunkti

KP raskusaste 3: 7 preemiapunkti

3.   Karistused ja karistuspunktid (ktp):

·      Lisaaja kasutamine  -

1.    Lisaaeg 1 KP iga 3 min lisaaja kasutamise eest

2.    lisaaeg 1 KP iga 2 min lisaaja kasutamise eest

3.    lisaaeg 1 KP iga 1 min lisaaja kasutamise eest

·      Vale parooli korral saab võistkond 3-­7 karistuspunkti sõltuvalt punkti raskusastmest

·      Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel seltskond tulemust kirja ei saa

·      Iga gps logi põhjal fikseeritud kiiruseületamine ­5 punkti iga fikseeritud kiiruse ületamise eest.

10.   Protestid

Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab korraldaja kohapeal.