Järgmine karikasarja võistlus 20. juulil Valgamaal!

Liitu autoorienteerumise uudiskirjaga ja saa teateid võistlustest ja automatka üritustest.

E-mail:

Registreerumine

E-mail

Palun täida kõik väljad korrektsete andmetega! Mittekorrektsed registreerimised kustutatakse!
Tärniga välju avalikult ei kuvata.

Osalejad:

Nr.VõistkondLiikmedSõiduk
1Bernard&co3MB ML
2SeiklusministeeriumSelgub jooksvaltRenault Captur
3Madris2-³Toyota Avensis
4KulgurAnneli, Tauno, UrmasFord Galaxy
5Mari-LiisMaido, Markus, Laura-Liis, Liis-MarieDacia
63 karuAin, Marilinvolvo
7Praali / Marti RanneMeelis KaldaSubaru
8ReimannMatis, NadiaLexus
9Hiired ja tihased 3Honda Civik
10EksinudKatsVolvo
11Väike MYSelgubselgub
12LõviRaiko ja AkselPeugeot
13MetsakutsuVillo, Lele ja JJToyota Hilux
14LibekalaTeeleJeep
15MetsakutsuVillo, Lele ja JJToyota Hilux
16HannesKairiVolvo
17VahemetsaToivo, Jüri, RanneWV Golf
18Väike MYSelgubselgub
19LibekalaTeeleJeep
20Väike MYSelgubselgub
21plJWJvnAEQeIwjGYMwxcXLwRKDjVT

Sügissõit 2018

J U H E N D


1. Aeg ja Koht
1. Võistlus toimub pühapäeval 25.11.2018.a. Harjumaal, Lääne-Harju ja Saue valla avalikel teedel.
2. Võistluse stardi- ja finišikoht on Endla Turismitalus. http://www.endlatalu.ee
3. Võistluse kodulehekülg asub aadressil: www.autoorienteerumine.ee. Info võistluse kohta tel. 5053375 Raul Põdersalu või e-mailil raul@hiteh.ee

2. Ajakava
1. Teisipäeval 13.novembril avaldatakse võistlusjuhend, algab registreerimine
2. Reedel 22. novembril kell 24.00 registreerimine suletakse
3. Võistlus toimub pühapäeval 25.11.2018
- 15.00 – 15.40 Kogunemine, vabade kohtade olemasolul lisaregistreerimine
- 15.40 - 15.55 - Eelinfo
- 16.00 - Esimese auto start

3. Korraldaja
1. Võistluse korraldaja ja juht on Raul Põdersalu. Tel. 5053375; raul@hiteh.ee
2. Trass Raul Põdersalu, Argo Vessmann
3. Tulemused Argo Vessmann

4. Määrang
1. Võistluse liik – öine valikorienteerumine.
2. Võistlus on korraldatud legendaarse rajameistri Tõnu Kraut mälestuseks.

5. Võistluse kirjeldus
1. Võistluse formaadiks on pimedal ajal korraldatav valikorienteerumine.
2. Stardijärjekord määratakse vastavalt registreerimise järjekorrale.
3. Stardiintervall 1-2 minutit, mille määrab sõitluse juht vahetult enne esimese võistlusauto starti
4. Ekipaaž saab oma ettenähtud stardiajal kohtunikult võistlusdokumendid, muuhulgas rajakaardid, kuhu on kantud KP-de asukohad.
5. Ettenähtud stardiajast käivitub ekipaaži normaal- ja kontrollaeg.
6. Ekipaaži ülesandeks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult palju preemiapunkte.
7. KP-d läbitakse vabalt valitud järjekorras, iga esmakordselt läbitud KP annab ekipaažile preemiapunkte vastavalt paigalduse raskusastmele.
8. Võistlejad peavad üles märkima läbitud KP-de paroolid.
9. Kõik võistluskaardil olevad teed ja rajad ei pruugi olla autoga läbitavad, mõned võivad asuda eramaadel või olla muul moel tõkestatud. Korraldaja ei võta endale kohustust kõiki selliseid kohti kaardil eraldi märgistada.
10. Normaalaja pikkus on 2,5 tundi.
11. Normaalaja lõppedes käivitub ekipaažile lisaaeg, mille pikkus on 30 min, Iga lisaaja minuti kasutamine annab ekipaažile ühe karistuspunkti.
12. Ekipaaži finišeerimiseks loetakse kontroll-lehe üleandmise hetke kohtunikule
13. Arvestuslik läbisõit võistlusel ca 100-150 km.

6. Võistlusautod, võistlejad, võistlusklassid, varustus
1. Võistelda on lubatud sõidukiga, mille juhtimiseks on vajalik A või B-kategooria juhiluba.
2. Võistlussõiduk peab vastama teeliikluses osalevatele sõidukitele kehtestatud nõuetele.
3. Võistlejate arv sõidukis on piiratud sõiduki istekohtade arvuga.
4. Soovitav on selga panna sportlik riietus, kaasa kaardilamp, taskulamp, kirjutusalus, pastapliiats ja joonlaud. Kohustuslik on helkurvest.
5. Võistlusel on kasutusel Android süsteemi põhine tulemuste arvestamine ja kiiruste kontroll. Seega peab igal osaleval ekipaažil olema autos üks Android  opsüsteemi (vähemalt ver. 4.4) kasutav nutitelefon, millel on ka gps suutlikkus. Telefon peab olema laetud ja vastu pidama terve võistluse jooksul. Vajadusel peab ekipaaž tagama telefoni laadimise võistluse ajal.

7. Registreerimine ja osavõtumaks
1. Registreeruda saab täites võistluse koduleheküljel oleva ankeedi või vabade stardikohtade olemasolul kohapeal enne starti.
2. Starti lubatakse kuni 40 ekipaaži.
3. Osavõtutasu puudub. Võistlejad võivad kohapeal teha korraldajate kulude katmiseks rahalisi annetusi.

8. Üldised kohustused
1. Sõidukiga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, jättes võistlusauto kohta (sisse lülitatud ohutuledega), kus see on teistele liiklejatele hästi nähtav ja ei sega muud liiklust.
2. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseadust ning muude kehtivate õigusnormide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab
täielikku vastutust võistlusauto juht.
3. Võistlejad on kohustatud täitma kohtunike seaduslikke korraldusi. Kohtunike korralduste mittetäitmise korral on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.
4. Võistluse käigus on võistlusauto hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.
5. GPS seade (nutitelefon) peab asuma kogu võistluse vältel kohas, kus on tagatud GPS ja mobiilse andmeside levi. Seda ei tohi katta ega varjata mistahes
esemetega, välja lülitada, ega rikkuda.
6. KP tähiseid ei tohi rikkuda ega oma kohalt eemaldada.
7. Lubatud sõidukiirused:
- Võistlusel kehtib üldine kiirusepiirang 75 km/h.
- Tallinn – Pärnu mnt ja Ääsmäe – Rohuküla mnt on lubatud liikumiskiirus 90 km/h.
- Juhul kui trassil on kiirust piiravaid liikluskorraldusvahendeid, tuleb juhinduda liiklusseadusest.

9. Tulemuste arvestamine
1. KP loetakse läbituks kui ekipaaži kontroll-lehe vastavasse lahtrisse on kirjutatud õige parool või sisestatud nutitelefoni rakendusse õige tähis.
2. Iga läbitud KP eest saab preemiapunkte vastavalt KP raskusastmele ja punkti grupile:
- KP raskusaste 1: 3 preemiapunkti
- KP raskusaste 2: 5 preemiapunkti
- KP raskusaste 3: 7 preemiapunkti
3. Karistused ja karistuspunktid (ktp):
- Lisaaja iga minuti kasutamine 1 kp.
4. Loetamatu parooli korral loetakse KP mitteläbituks.
5. Vale parooli korral saab võistkond 3-7 karistuspunkti sõltuvalt punkti raskusastmest
6. Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel ekipaaž tulemust kirja ei saa.
7. Iga gps logi põhjal fikseeritud kiiruseületamine -5 punkti iga fikseeritud kiiruse ületamise eest. Kiiruseületamiseks loetakse 5 sekundit üle 92 km/h või 10 sekundit üle 75 km/h.

10. Autasustamine
1. Võistluse kolme parimat ekipaaži autasustatakse meenega.
2. Korraldaja ja võistluse toetajad võivad välja panna eriauhindu.
3. Pärast võistlust kuulutatakse välja Tõnu Kraut nimelise rändkarika laureaat.

11. Lisasätted
1. Kõik käesoleva Juhendi ja Võistlusmäärusega määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.
2. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas ja kohas.