Autoorienteerumine Eestis


Registreerumine

Võiskond või piloot

Kaardilugeja(d)

Sõiduk

Sõiduki reg nr.*

Sõiduki väljalaskeaasta*

e-mail*

telefon*

maakond*Osalejad:

nr.pilootkaardilugeja(d)sõiduk
1Gert SillingHeldor Silling, Sirli TsahknaMB ML
2Argo NeumannSelgubVolkswagen Passat
3Andres HoltsGabriel HaasBMW 316i
4Hardo AdamsonMargo Metsoja, Karl KirtNissan X-Trail

J U H E N D

1. Ajakava
1. 19 juuni - 20 juuli registreerimine webis
2. Laupäeval, 21. juulil:
- 20.00 - 20.30. - Lisaregistreerimine
- 20.40 - 20.55 - Eelinfo
- 21.00 - Esimese auto start

2. Info
1. Võistluse stardi- ja finišikoht on Tõrva Kultuurimaja juures aadressil Männiku 5.
2. Info võistluse kohta jan.jan@mail.ee või tel. 55 40 007 Iljar Kabral
3. Võistluse kodulehekülg asub aadressil: www.autoorienteerumine.ee

3. Korraldaja
1. Võistluse korraldaja on MTÜ Tõrva Spordiselts
2. Võistluse juht on Iljar Kabral

4. Võistluse kirjeldus
1. Stardijärjekorra määrab korraldaja.
2. Stardiintervall 1 minut
3. Võistkond saab oma ettenähtud stardiajal kohtunikult võistlusdokumendid, muu hulgas rajakaardid, kuhu on kantud KP-de asukohad.
4. Ettenähtud stardiajast käivitub ekipaaži normaal- ja kontrollaeg.
5. Võistkonna ülesandeks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult palju preemiapunkte.
6. KP-d läbitakse vabalt valitud järjekorras, iga esmakordselt läbitud KP annab ekipaažile preemiapunkte vastavalt paigalduse raskusastmele.
7. Võistlejad peavad sisestama KP-de paroolid Android rakendusse või selle mittetoimimisel märkima kontroll-lehele vastavatesse lahtritesse.
8. Kõik võistluskaardil olevad teed ja rajad ei pruugi olla autoga läbitavad, mõned võivad asuda eramaadel või olla muul moel tõkestatud. Korraldaja ei võta endale kohustust kõiki selliseid kohti
kaardil eraldi märgistada.
9. Normaalaja pikkus on 1,5 tundi.
10.Normaalaja lõppedes käivitub ekipaažile lisaaeg, mille kasutamine annab ekipaažile karistuspunkte. Lisaaja pikkus on 0,5+0,5+0,5= 1,5 tundi.
11.Võistkonna finišeerimiseks loetakse finiši parooli sisestamist Android rakendusse või kontroll-lehe üleandmise hetke kohtunikule võistluskeskuses kohtunikelaua juures.
12.Võistluse ametlik aeg on Eesti aeg, aega arvestatakse tundides ja täisminutites.
13.Arvestuslik läbisõit võistlusel ca 105 km.

5. Võistlusautod, võistlejad, võistlusklassid, varustus
1. Võistlussõiduk peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
2. Võistlus toimub ühes arvestusklassis, milles osalevate võistkondade suurus on piiratud sõidukis lubatud sõitjate arvuga, mille juhtimiseks on vajalik A või B kategooria juhiluba.
3. Arvestust peetakse võistkondade kaupa, võistkonna nime järgi.
4. Võistkonnal peab olema kirjutusvahend, joonlaud (kaardil distantside mõõtmiseks) ning kell.
5. Soovitav on sportlik riietus.
6. Võistlusel on kasutusel Android süsteemi põhine tulemuste arvestamine ja kiiruste kontroll. Seega peab igal osaleval ekipaažil olema autos üks Android opsüsteemi (vähemalt ver. 2.2) kasutav telefon, millel on ka gps suutlikkus. Telefon peab olema laetud ja vastu pidama terve võistluse jooksul. Vajadusel peab ekipaaž tagama telefoni laadimise võistluse ajal.

6. Registreerimine ja osavõtumaks
1. Registreeruda saab täites võistluse koduleheküljel oleva ankeedi hiljemalt reedel 20. juulil või vabade stardikohtade olemasolul kohapeal enne starti.
2. Osavõtutasu 10€ võistkonna kohta
3. Osavõtutasu maksmine toimub sularahas enne võistluse algust võistluskeskuses kohapeal.
4. Starti lubatakse kuni 50 võistkonda.

7. Üldised kohustused
1. Sõidukiga võib liikuda ainult teedel ja pinnasteedel. Teest kõrvale jääva KP leidmiseks (heinamaal, metsas, põllul vm, samuti liiklusmärkidega piiratud alal) võib liikuda ainult jalgsi, jättes
võistlusauto kohta (soovitatavalt sisse lülitatud ohutuledega), kus see on teistele liiklejatele hästi nähtav ja ei sega muud liiklust.
2. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseadust ning muude kehtivate õigusnormide nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust  võistlusauto juht.
3. Vastavalt liiklusseadusele kannavad sõidukist väljuvad võitlejad helkurvesti.
4. Politsei poolt fikseeritud Liiklusseaduse rikkumise tuvastamisel on korraldajal õigus ekipaaž diskvalifitseerida.
5. Võistluse korraldajal on õigus kehtestada võistlusalal kiirusepiiranguid. Kiirusepiirangud märgitakse kaardile kollaste aladena.
6. GPS logi põhjal tuvastatud Liiklusseaduse või korraldaja kehtestatud kiirusepiirangu rikkumise korral on korraldajal õigus võistkond diskvalifitseerida.
7. KP tähiseid ei tohi rikkuda ega oma kohalt eemaldada. KP tähise rikkumise või teisaldamise tuvastamise korral on korraldajal õigus võistkond diskvalifitseerida. Võistluse korraldajat tuleb esimesel võimalusel teavitada rikutud või puuduvast KP tähisest
8. Võistlusel kehtib maksimaalse kiiruse piirang 70 km/h.

8. Tulemuste arvestamine
1. KP loetakse läbituks kui võistkond on sisestatud nutitelefoni rakendusse õige tähise või kirjutanud selle kontroll-lehe vastavasse lahtrisse.
2. Iga läbitud KP eest saab preemiapunkte vastavalt KP raskusastmele ja punkti grupile:
- KP raskusaste 1: 3 preemiapunkti
- KP raskusaste 2: 5 preemiapunkti
- KP raskusaste 3: 7 preemiapunkti
3. Karistused ja karistuspunktid (ktp):
- Lisaaja esimese 30 minuti kasutamine - 1 ktp iga 3 täisminuti eest.
- Lisaaja teise 30 minuti kasutamine – 1 ktp iga 2 täisminuti eest.
- Lisaaja viimase 30 minuti kasutamine – 1 ktp iga täisminuti eest.
4. Loetamatu parooli korral loetakse KP mitteläbituks.
5. Vale parooli korral saab võistkond 3-7 karistuspunkti sõltuvalt punkti raskusastmest
6. Kontrollaja (normaalaeg+lisaaeg) ületamisel võistkond diskvalifitseeritakse.
7. Iga GPS logi põhjal fikseeritud kiiruseületamine -5 punkti iga fikseeritud kiiruse ületamise eest. Kiiruseületamiseks loetakse 5 sekundit üle 70 km/h või 5 sekundit üle selles piirkonnas liiklusmärkidega või kaardil kollase alaga lubatud kiiruse ületamist.

9. Autasustamine
1. Parima tulemuse saavutanud võistkonda autasustatakse Avo Põldsalu nimelise rändkarikaga.
2. Korraldaja ja võistluse toetajad võivad välja panna eriauhindu.

10.Lisasätted
1. Kõik käesoleva Juhendi ja Võistlusmäärusega määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.