Hiteh autoorienteerumise Eesti karikasari  2019

ÜLDJUHEND

1) Kalenderplaan sisaldab viit etappi:

- 23. märts Järvamaal - öine valik
- 11. mai Harjumaal -päevane valik
- 20. juuli Valgamaal - päevane valik
- 19. oktoober Harjumaal - öine valik
- 11. november Harjumaal - öine valik


2) Kalenderplaanis ja etappide arvus ning iseloomus võib toimuda muudatusi, mis vormistatakse käesoleva juhendi muudatustena vähemalt 14 päeva enne ärajäetava või lisanduva etapi kuupäeva.


3) Etapp toimub, kui etapile on registreerunud vähemalt 12 ekipaaži. Vastasel juhul on korraldajal õigus etapp ära jätta ja teatada sellest osalejatele vähemalt 24 tundi enne määratud võistluse algust.


4) Võistkondade suurus on piiratud sõidukis lubatud sõitjate arvuga, mille juhtimiseks on vajalik A või B kategooria juhiluba.


5) Karikaarvestuses peab vähemalt üks võistkonna liige osalema kõigil võistkonna osaletud etappidel.


6) Igal etapil omistatakse esimesele kahekümnele võistkonnale karikasarja arvestuspunkte järgmiselt (alates esikohast): 25-22-20-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2. Kõik tulemuse saanud võistlejad ja võistkonnad alates 21. kohast saavad 1 punkti.


7) Karikasarja lõpptulemused selguvad kogutud arvestuspunktide liitmisel, kusjuures arvesse lähevad n-1 parema etapi tulemused, kus n on toimunud etappide arv. Võrdsete punktisummade korral on võistlejate eelistusjärjekord:
 - kõrgemad kohad etapivõistlustel.
 - parem tulemus viimasel (siis eelviimasel jne) etapil.


8) Etapi korraldajatel on õigus saada enda korraldatud võistluse eest karikatabelisse punktid, mille väärtus on sarja jooksul võistlejana osaletud etappide tulemuste aritmeetiline keskmine, kusjuures osaletud peab olema vähemalt kolmel etapil. Aritmeetiline keskmine arvutatakse kõigi osaletud võistluste põhjal.


9) Iga etapi kolme paremat võistkonda autasustatakse medali ja/või meenega.


10) Karikasarja autasustamine toimub koos viimase etapi lõpetamisega.


11) Korraldajad ja toetajad võivad välja panna eriauhindu.


12) Karikasarja üldkorraldaja on MTÜ Rajaajaja.


13) Karikasarja toetavad:

© 2019 Rajaajaja | Design by W3layouts